"nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce"

Łk 1, 67-79

Bóg okazuje miłosierdzie w Twoim życiu. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Zachariasz wyśpiewuje hymn uwielbienia patrząc na tajemnicę Narodzenia Pańskiego poprzez pryzmat tajemnicy Odkupienia. "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił". Wierzy, że narodzi się obiecany Mesjasz tzn. namaszczony, napełniony Duchem Świętym.Komentarze

Popularne posty